Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokum

Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk  na rok szkolny 2019/2020.