Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu dodatkowego naboru uczestników projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowan

Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu dodatkowego naboru uczestników projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę Kramsk.