Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Kramsk z 10 września 2020 roku w sprawie użyczenia składników majątku z programu „Zdalna szkoła”

Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Kramsk z 10 września 2020 roku w sprawie użyczenia składników majątku z programu „Zdalna szkoła”