Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Kramsk z 10 września 2020 roku w sprawie użyczenia składników majątku z programu „Zdalna szkoła plus”

Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Kramsk z 10 września 2020 roku w sprawie użyczenia składników majątku z programu „Zdalna szkoła plus”