Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 09 listopada 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, zatwierdzenia i przystąpienia do projektu wdrożeniowego w ramach Osi priorytetowej..

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 09 listopada 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, zatwierdzenia i przystąpienia do projektu wdrożeniowego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.