Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.