Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.