Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania do

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk  na rok szkolny 2020/2021.