Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej w Drążku.

Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej w Drążku.