ZARZĄDZENIE NR 80/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizyczne

ZARZĄDZENIE NR 80/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie gminy Kramsk.