ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałe

ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.