ZARZĄDZENIE NR 83/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do poświadczania dokumentów za zgodność z orygina

ZARZĄDZENIE NR 83/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.