ZARZĄDZENIE NR 84/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do przeprowadzenia postępowania na zlecenie realiza

ZARZĄDZENIE NR 84/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do przeprowadzenia postępowania na zlecenie realizacji zadania publicznego: „ Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk"