Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniani

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.