Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.