Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kramsk za rok 2019.

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kramsk za rok 2019.