Zarządzenie nr 88/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 88/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 marca 2020 r.