Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.