Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.