Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.