Zarządzenie nr 97/20 Wójta Gminy Kramsk z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania funduszem sołeckim w Gminie Kramsk.

Zarządzenie nr 97/20 Wójta Gminy Kramsk z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania funduszem sołeckim w Gminie Kramsk.