Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej pro

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.