Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.