Zarządzenie Nr79 /2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2020 r...

Zarządzenie Nr79 /2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2020 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.