ZARZĄDZENIE NR 131/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z 25 marca 2021 roku w sprawie określenia pomocniczych procedur i zasad działania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków budżetu Gminy Kram

ZARZĄDZENIE NR 131/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z 25 marca 2021 roku w sprawie określenia pomocniczych procedur i zasad działania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków budżetu Gminy Kramsk.