ZARZĄDZENIE NR 132/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z 25 marca 2021 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 132/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z 25 marca 2021 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kramsk.