ZARZĄDZENIE NR 134/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów)

ZARZĄDZENIE NR 134/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów)  i zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kramsk.