Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021.

Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021.