Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
2021Utworzenie dokumentu2021-01-11 16:31:06Michał Niedźwiecki
Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2020.Utworzenie dokumentu2021-01-11 14:57:30Karol Dolański Informatyk
Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych.Utworzenie dokumentu2021-01-11 14:56:34Patryk Gensch
Informacja o diagnozie.Utworzenie dokumentu2021-01-11 12:28:18Karol Dolański Informatyk
Raport z diagnozy potrzeb społeczności lokalnej.Utworzenie dokumentu2021-01-11 12:27:03Karol Dolański Informatyk
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawyUtworzenie dokumentu2021-01-08 15:27:59Patryk Gensch
Wnioski do pobraniaModyfikacja dokumentu2021-01-08 10:57:26Karol Dolański Informatyk
Wnioski do pobraniaModyfikacja dokumentu2021-01-08 10:56:37Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXVI/214/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.Utworzenie dokumentu2021-01-05 15:34:30Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVI/213/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Grąblinie.Utworzenie dokumentu2021-01-05 15:34:04Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVI/212/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.Utworzenie dokumentu2021-01-05 15:33:34Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVI/211/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.Utworzenie dokumentu2021-01-05 15:33:06Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVI/210/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.Utworzenie dokumentu2021-01-05 15:32:35Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVI/209/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oUtworzenie dokumentu2021-01-05 15:32:02Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVI/208/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2021 rok.Utworzenie dokumentu2021-01-05 15:31:23Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVI/207/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kramsk na 2021 rok.Utworzenie dokumentu2021-01-05 15:30:44Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVI/206/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.Utworzenie dokumentu2021-01-05 15:30:07Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVI/205/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.Utworzenie dokumentu2021-01-05 15:29:33Patryk Gensch
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 05.01.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoUtworzenie dokumentu2021-01-05 13:09:56Patryk Gensch
Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2020 r. VIII kadencja.Modyfikacja dokumentu2021-01-05 12:52:34Patryk Gensch