Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
PETYCJA do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO.Utworzenie dokumentu2021-02-23 09:12:31Karol Dolański Informatyk
ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJModyfikacja dokumentu2021-02-23 09:09:49Patryk Gensch
PRACOWNIK SOCJALNYModyfikacja dokumentu2021-02-23 09:09:09Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVII/223/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.Utworzenie dokumentu2021-02-22 15:09:08Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVII/222/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Utworzenie dokumentu2021-02-22 15:08:42Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVII/221/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierUtworzenie dokumentu2021-02-22 15:08:07Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVII/220/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięUtworzenie dokumentu2021-02-22 15:07:29Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVII/219/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie na rok 2021 środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przUtworzenie dokumentu2021-02-22 15:06:43Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVII/218/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.Modyfikacja dokumentu2021-02-22 15:06:12Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVII/218/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.Utworzenie dokumentu2021-02-22 15:03:24Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVII/217/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk oraz uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych w Gminie Utworzenie dokumentu2021-02-22 15:02:13Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVII/216/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie budżetu na 2021 rok.Utworzenie dokumentu2021-02-22 15:01:37Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXVII/215/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032.Utworzenie dokumentu2021-02-22 15:00:55Patryk Gensch
2021Modyfikacja dokumentu2021-02-22 14:55:50Patryk Gensch
2021Utworzenie dokumentu2021-02-22 12:47:31Patryk Gensch
Informacja o terminie losowania "wolnej puli mocy" wśród uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w 2017 r.Utworzenie dokumentu2021-02-19 14:36:20Patryk Gensch
Wnioski do pobraniaModyfikacja dokumentu2021-02-18 13:02:11Marta Sobczak
Wycofanie petycji skierowanej do Samorządu Gminy.Utworzenie dokumentu2021-02-18 10:32:00Karol Dolański Informatyk
PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy.Utworzenie dokumentu2021-02-18 10:30:05Karol Dolański Informatyk
GEOPORTAL Powiatu Konińskiego i dane przestrzenne o przeznaczeniuModyfikacja dokumentu2021-02-16 13:50:58Marta Sobczak