Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJPUtworzenie dokumentu2021-02-09 12:12:11Karol Dolański Informatyk
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-02-09 10:21:36Karol Dolański Informatyk
2021Modyfikacja dokumentu2021-02-09 09:13:42Karol Dolański Informatyk
2021Modyfikacja dokumentu2021-02-09 09:13:14Karol Dolański Informatyk
2021Modyfikacja dokumentu2021-02-09 09:13:10Karol Dolański Informatyk
2021Utworzenie dokumentu2021-02-09 09:12:22Karol Dolański Informatyk
PRACOWNIK SOCJALNYModyfikacja dokumentu2021-02-09 09:09:50Karol Dolański Informatyk
PRACOWNIK SOCJALNYUtworzenie dokumentu2021-02-09 09:08:56Karol Dolański Informatyk
ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJModyfikacja dokumentu2021-02-09 09:05:32Karol Dolański Informatyk
ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJUtworzenie dokumentu2021-02-09 09:04:13Karol Dolański Informatyk
KOORDYNATOR INDYWIDUALNYCH PLANÓW USŁUG SPOŁECZNYCHModyfikacja dokumentu2021-02-09 09:00:28Karol Dolański Informatyk
KOORDYNATOR INDYWIDUALNYCH PLANÓW USŁUG SPOŁECZNYCHUtworzenie dokumentu2021-02-09 08:56:17Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 08.02.2021 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę...Utworzenie dokumentu2021-02-08 15:13:53Karol Dolański Informatyk
MapaUtworzenie dokumentu2021-02-08 15:12:07Karol Dolański Informatyk
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji obejmującej rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz, gmina Kramsk.Utworzenie dokumentu2021-02-08 15:10:29Karol Dolański Informatyk
Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa WielkopolskiegoUtworzenie dokumentu2021-02-05 11:49:46Patryk Gensch
Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa WielkopolskiegoUtworzenie dokumentu2021-02-05 11:45:52Patryk Gensch
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA dla inwestycji pn. „Wykonanie urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów kredowych – studni głębinowUtworzenie dokumentu2021-02-02 15:01:39Karol Dolański Informatyk
Wykonanie urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów kredowych – studni głębinowej zaprojektowanej na działce nr. ew. 195 obręb 0016 Konstantynów o powierzchUtworzenie dokumentu2021-02-02 15:00:23Karol Dolański Informatyk
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektu mostowego w m. Rudzica w ciągu drogi powiatowej nr 3212P”.Utworzenie dokumentu2021-02-02 14:55:40Karol Dolański Informatyk