Urząd Gminy Kramsk

Chopina 12, 62-511 Kramsk
tel. 63 247 00 04
fax 63 247 03 11
 
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek od 9:00 do 17:00
wtorek, środa, piątek od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 11:30
 
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek od 9:00 do 17:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30
 
W sprawie skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Wójta Gminy Kramsk w poniedziałki od 10.00 do 16.30. 
 
www: 

http://www.gminakramsk.pl
e-mail: gmina.kramsk@kramsk.pl
adres skrytki ePUAP:  /4r8e7lff2t/skrytka
Identyfikator podziału terytorialnego 3010052

Telefony kontaktowe

 
Referat organizacyjny
 
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i rozwoju
 
Referat świadczeń rodzinnych
  • Świadczenia rodzinne (nazwiska A-K): 63 247 00 04 wew. 230, 63 246 29 01
  • Świadczenia rodzinne (nazwiska L-Ż): 63 247 00 04 wew. 211, 63 246 29 01
  • Świadczenia wychowawcze 500+: 63 247 00 04 wew. 224
 
Referat oświaty, kultury i sportu
  • Księgowość: 63 247 00 04 wew. 210, 218
  • Świadczenia socjalne: 63 247 00 04 wew. 218
  • Pozostałe sprawy: 63 247 00 04 wew. 218
 
Referat finansów, podatków i opłat lokalnych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 63 246 21 39

Załatwianie spraw

Wykaz osób i numerów kontaktowych z podziałem na rodzaj załatwianych spraw: KONTAKT UG KRAMSK