Logo Urzędu Gminy Kramsk

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Kramsk dotycząca padłych zwierząt

W przypadku zauważenia padłego zwierzęcia typu: kot, pies, sarna, na poboczu drogi, blisko zabudowań, przy ogrodzeniu lub w innych miejscach stanowiących teren Gminy Kramsk, należy dokonać zgłoszenia tel. 63-2470-004 wew. 228 lub osobiście w Urzędzie Gminy Kramsk pokój nr. 21 – Anna Urbaniak – inspektor ds. ochrony środowiska.


Jeśli zwierzę domowe (kot, pies) padnie w gospodarstwie domowym, właściciel zwierzęcia osobiście zgłasza firmie zajmującej się utylizacją zwierząt i ponosi koszt utylizacji.
Przykłady firm zajmujących się utylizacją zwierząt:
- Dawid Krygier - Zbiornica Kat. I i II ul. Sportowa 36, 88-230 Piotrków Kujawski, tel. 668-384-386;
- P.P.H. Hetman Sp. z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel. 56-683-25-62;
- EKO-STOK Sp. z o.o. Dębniki 50, 18-312 Górskie Ponikły-Stok, tel. 86-271-04-91;
- ZPH RAKOWSCY Sp. j. Poniecka 7, 63-840 Krobia, tel. 65-571-17-29.