Opinie RIO o kredytach i pożyczkach

Uchwała Nr SO-0953/25/8/Ko/2020 z dnia 23.09.2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze Gmi

Uchwała Nr SO-0953/25/8/Ko/2020 z dnia 23.09.2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze Gminy Kramsk

Uchwała Nr SO-0951/51/D/6/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budż

Uchwała Nr SO-0951/51/D/6/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kramsk na 2020 rok.

Uchwała Nr SO-0951/23/P/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gm

Uchwała Nr SO-0951/23/P/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kramsk.

Uchwała Nr SO-0951/ 61/D/6/K0/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii 0 możliwości sfinansowania deficytu bud

Uchwała Nr SO-0951/ 61/D/6/K0/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii 0 możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kramsk na 2018 rok.

Uchwała Nr SO-0951/ 44/P/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gmin

Pismo przewodnie.

Uchwała Nr SO-0951/ 44/P/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kramsk.

Uchwała z RIO Nr SO—0951/56/D/6/K0/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kramsk na 2017 rok.

Uchwała z RIO Nr SO—0951/56/D/6/K0/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kramsk na 2017 rok.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kramsk z RIO Poznań z dnia 20 lutego 2014

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kramsk z RIO Poznań z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kramsk z RIO Poznań 24-07-2013.

Opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kramsk z RIO Poznań 24-07-2013 - list przewodni.

Opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kramsk z RIO Poznań 24-07-2013 - uchwała.

Opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kramsk z RIO Poznań 16-03-2011.

Opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kramsk z RIO Poznań 16-03-2011.