Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 08.09.2021 r. o wydaniu postanowienia na podstawie art. 113 K.p.a, prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji celu publicznego z dnia 13.08.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 08.09.2021 r. o wydaniu postanowienia na podstawie art. 113 K.p.a, prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji celu publicznego z dnia 13.08.2021 r.  znak: IGP.6733.12.2020.AS dla inwestycji obejmującej budowę i przebudowę  elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 13.08.2021 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przeb

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 13.08.2021 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę  elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę elektroenergetycznej siec

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę  elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.

OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.

OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji obejmującej: budowę  i przebudowę  elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego d

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę  elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.