Jesteś tutaj:   

Archiwum

Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie gminy Kramsk. Ważne !!! Terminy i wysokości opłat.

Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie gminy Kramsk. Ważne !!! Terminy i wysokości opłat.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Harmonogram.

Harmonogram.

Inforamacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych.

Inforamacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych.

Informacja o firmie odbierającej odpady.

Informacja o firmie odbierającej odpady.

Informacja o Firmie odbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informacja o Firmie odbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informacja o punkcie zbierania przeterminowanych leków.

Informacja o punkcie zbierania przeterminowanych leków.

Informacja o stawkach opłat.

Informacja o stawkach opłat.

Jak segregować odpady. Ulotka informacyjna.

Jak segregować odpady. Ulotka informacyjna.

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Kramsk.

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Kramsk.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kramsk.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kramsk.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI.

Okólnik zmiana terminu wywozu odpadów segregowanych.

Okólnik zmiana terminu wywozu odpadów segregowanych.

Informacja - odbiór odpadów segregowanych od listopada 2014r.

Informacja - odbiór odpadów segregowanych od listopada 2014r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 25 i 26 grudnia 2014r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 25 i 26 grudnia 2014r.

Zmaiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 i 6 stycznia 2015r.

Zmaiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 i 6 stycznia 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 6 kwietnia 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 6 kwietnia 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 maja 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 maja 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 4 czerwca 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 4 czerwca 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Kramsk.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Kramsk.

Okólnik Wójta - Od 1 października 2015 r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 października 2015 r.  obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy wnoszenia opłat.

Terminy wnoszenia opłat.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 11 listopada 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 11 listopada 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 25 grudnia 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 25 grudnia 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 stycznia 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 stycznia 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 6 stycznia 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 6 stycznia 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 28 marca 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 28 marca 2016r.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 października 2015r.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 października 2015r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 3 maja 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 3 maja 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 26 maja 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 26 maja 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 15 sierpnia 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 15 sierpnia 2016r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kramsk 2016r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kramsk 2016r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętami przypadającymi 1 i 11 listopada 2016 r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętami przypadającymi  1 i 11 listopada 2016 r.

Okólnik - Rudzica, Morzysław-Kolonia, Długa Łąka, Rudzica Leśniczówka, Anielew

Okólnik - Brzózki, Chmielnik, Niwka, Stawisko, Borki, Stanisławów, Tury, Ksawerów, Biechowy, Pogorzałki, Wysokie, Wacławów

Zmiana terminu wywozu odpadów Święto 26 grudnia 2016.

Zmiana terminu wywozu odpadów Święto 26 grudnia 2016.

Zmiana terminu wywozu odpadów Święto 6 stycznia 2017r.

Zmiana terminu wywozu odpadów Święto 6 stycznia 2017r.

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami od 29.05.2017.

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami od 29.05.2017.

Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 listopada 2018 r.

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 listopada 2018 r.