Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Wójt Gminy Kramsk
Andrzej Nowak
kontakt poprzez sekretariat:
Tel.: 63 247-00-04
Fax: 63 247-03-11
 
Zastępca Wójta Gmiy Kramsk
Dorota Kubsik
Tel.: 63 247-00-47

Sekretarz Gminy
Maria Kordyl
63 247-03-14
 
Skarbnik Gminy
Marianna Desecka
63 247-03-12 
Kontakt listowny z powyższymi osobami wyłącznie na adres:
Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk