Oświadczenia o stanie majatkowym

Oświadczenia majątkowe za rok 2020.

Dorota Kubsik - Zastępca Wójta Gminy

Maria Kordyl - Sekretarz Gminy

Marianna Desecka - Skarbnik Gminy

Barbara Rymarowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Izabela Mikołajczyk - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Urbaniak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Zarębska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Marta Sobczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Świderska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Stefańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Iwona Szafrańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Zajdel - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Andrzej Walczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Emilia Dopierała - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Szymczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Małgorzata Bąkowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Biskupska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta
 
Ewa Rogowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Oświadczenia majątkowe za rok 2019.

Dorota Kubsik - Zastępca Wójta Gminy

Dorota Kubsik- wyjaśnienie

Maria Kordyl - Sekretarz Gminy

Marianna Desecka - Skarbnik Gminy

Marianna Desecka - wyjaśnienie

Barbara Rymarowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Izabela Mikołajczyk - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Urbaniak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Urbaniak - wyjaśnienie

Aleksandra Zarębska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Zarębska - wyjaśnienie

Marta Sobczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Marta Sobczak - wyjaśnienie

Anna Świderska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Świderska - wyjaśnienie

Alicja Stefańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Stefańska - wyjaśnienie

Iwona Szafrańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Iwona Szafrańska - wyjaśnienie

Alicja Zajdel - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Zajdel - wyjaśnienie


Andrzej Walczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Andrzej Walczak - wyjaśnienie

Emilia Dopierała - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Emilia Dopierała - wyjaśnienie

Anna Szymczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Małgorzata Bąkowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Biskupska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta
 
Ewa Rogowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Oświadczenia majątkowe za rok 2018.

Dorota Kubsik - Zastępca Wójta Gminy

Ewa Rogowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójt (bieżące za 2018 rok)

Maria Kordyl - Sekretarz Gminy

Marianna Desecka - Skarbnik Gminy

Marianna Desecka - wyjaśnienie

Barbara Rymarowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Barbara Rymarowicz - wyjaśnienie

Izabela Mikołajczyk - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Urbaniak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Zarębska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Marta Sobczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Świderska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Stefańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Iwona Szafrańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Zajdel - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Zajdel - wyjaśnienie

Andrzej Walczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Emilia Dopierała - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Emilia Dopierała - wyjaśnienie

Anna Szymczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Szymczak - wyjaśnienie

Małgorzata Bąkowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Biskupska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta
 
Ewa Rogowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Tylkowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Tylkowska - wyjaśnienie

Oświadczenia majątkowe za rok 2017.

Maria Kordyl - Zastępca Wójta Gminy

Marianna Desecka - Skarbnik Gminy

Barbara Rymarowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Izabela Mikołajczyk - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Izabela Mikołajczyk - wyjaśnienie

Anna Urbaniak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Zarębska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Marta Sobczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Świderska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Stefańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Iwona Szafrańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Zajdel - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Zajdel - wyjaśnienie

Dorota Graf - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Andrzej Walczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Emilia Dopierała - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Anna Szymczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Szymczak - wyjaśnienie

Małgorzata Bąkowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Biskupska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Oświadczenia majątkowe za rok 2016.

Maria Kordyl - Sekretarz Gminy

Marianna Desecka - Skarbnik Gminy

Barbara Rymarowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Izabela Mikołajczyk - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Krystyna Konieczyńska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Urbaniak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Zarębska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Marta Sobczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Świderska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Alicja Stefańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Iwona Szafrańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Zajdel - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Dorota Graf

Andrzej Walczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Emilia Dopierała - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Szymczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Małgorzata Bąkowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Biskupska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Tylkowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta