Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kramsk.

Schemat organizacyjny UG 2020.