Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia

Wykaz gruntów przeznaczonych do najmu.

Wykaz gruntów przeznaczonych do najmu.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Helenów Drugi, działka nr 172-2.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Helenów Drugi, działka nr 172-2.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk - Helenów Drugi

Wójt Gminy Kramsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk - Helenów Drugi

Ogłoszenie o wyniku przetargu.

Ogłoszenie o wyniku przetargu.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk

Wójt Gminy Kramsk ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Helenów Drugi.

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Helenów Drugi.

OGŁOSZENIE o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Drążek.

OGŁOSZENIE o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Drążek.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk

Wójt Gminy Kramsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk

Wójt Gminy Kramsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk

Wójt Gminy Kramsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Drążek.

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Drążek.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk - Drążek.

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk - Drążek.

Dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk

Anielew

Postanowienie o zdjęciu z tablicy ogłoszeń.

Postanowienie o zdjęciu z tablicy ogłoszeń.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kramsk przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Anielew

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kramsk przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Obręb Drążek

Obręb Drążek (2)

Obręb Helenów Drugi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk

Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kramsk do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kramsk do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kramsk przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (03-03-2020)

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kramsk przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (03-03-2020)

Dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Ogłoszenie Gminy Kramsk o współfinansowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Wójt Gminy Kramsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk.

Wójt Gminy Kramsk przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Kramsk przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE o finasowaniu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Brzózki (działka nr 257).

OGŁOSZENIE o finasowaniu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Brzózki (działka nr 257).

OGŁOSZENIE o finasowaniu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Brzózki (działka nr 127).

OGŁOSZENIE o finasowaniu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Brzózki (działka nr 127).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk.

Wójt Gminy Kramsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kramsk.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (27-03-2018).

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (27-03-2018).

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej najemcy.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej najemcy.

OGŁOSZENIE z dnia 24.10.2017 r. w sprawie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudzica i Żrekie.

OGŁOSZENIE z dnia 24.10.2017 r. w sprawie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudzica i Żrekie.