Budowa budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z WEZWANIEM DO UZPEŁNIENIA RAPORTU dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z WEZWANIEM DO UZPEŁNIENIA RAPORTU dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 274,85 DJP”.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWNIA dla inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezb

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWNIA dla inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 274,85 DJP".

Decyzja Prezesa SKO w Koninie

Decyzja Prezesa SKO w Koninie.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym  o docelowej obsadzie 274,85 DJP”, na dz. nr ew. 396/4 obręb Dębicz gm. Kramsk.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami t

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 274,85 DJP”.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla inwestycji obejmującej: budowę budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obie

Obwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla inwestycji obejmującej: budowę budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 274,85 DJP.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dla inwestycji pn. . „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastru

Zawiadomienie o przedłużeniu  terminu dla inwestycji pn. . „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 274,85 DJP”.

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji obejmującej: budowę budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP,

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji obejmującej: budowę budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 274,85 DJP