Budowa w obrębie Podgór, gm. Kramsk elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 4 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłąc

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Podgór, gm. Kramsk elektrowni fotow

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Podgór, gm. Kramsk elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 4 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi”.