Budowa w obrębie Wielany, gm. Kramsk elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 60 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przył

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Wielany, gm. Kramsk elektrowni foto

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Wielany, gm. Kramsk elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 60 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi”.