Prognoza oceny oddziaływania na środowiska „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014 — 2017 z perspektywą do 2021 roku”.

Prognoza oceny oddziaływania na środowiska „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014 — 2017 z perspektywą do 2021 roku”.