Załącznik nr 3 szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji azbestu Gmina Kramsk 2017.

Załącznik nr 3  szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji  azbestu Gmina Kramsk 2017.