2021

ZARZĄDZENIE NR 165/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowyc

ZARZĄDZENIE NR  165/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 164/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia zasad jej działania oraz powołania p

ZARZĄDZENIE NR 164/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia zasad jej działania oraz powołania pełnomocnika ds. realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZARZĄDZENIE NR 159/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej

ZARZĄDZENIE NR 159/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej Pani Ewelinie Dunaj- Rzewuckiej.

ZARZĄDZENIE NR 158/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ni

ZARZĄDZENIE NR 158/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 24 sierpnia 2021 r.  w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kramsk

ZARZĄDZENIE NR 156/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nier

ZARZĄDZENIE NR 156/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE nr 155/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

ZARZĄDZENIE nr 155/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie nr 152/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Kramsk oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej z

Zarządzenie nr 152/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Kramsk oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

ZARZĄDZENIE NR 150/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ograniczenia poboru wody pitnej do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej

ZARZĄDZENIE NR 150/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ograniczenia poboru wody pitnej do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 149/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 149/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 148/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku i członkom Obwodo

ZARZĄDZENIE NR 148/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK  z dnia 31 maja 2021 r.  w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku i członkom Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 146/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18.05.2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 146/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18.05.2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych  w Gminie Kramsk.

Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021.

Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021.

ZARZĄDZENIE NR 134/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów)

ZARZĄDZENIE NR 134/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów)  i zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 132/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z 25 marca 2021 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 132/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z 25 marca 2021 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 131/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z 25 marca 2021 roku w sprawie określenia pomocniczych procedur i zasad działania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków budżetu Gminy Kram

ZARZĄDZENIE NR 131/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z 25 marca 2021 roku w sprawie określenia pomocniczych procedur i zasad działania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków budżetu Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 130/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

ZARZĄDZENIE NR 130/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Zarządzenie nr 122/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2021 rok w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 202

Zarządzenie nr 122/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2021 rok w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego...

Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk  na rok szkolny 2021/2022.

Uchwała Nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kramsk.

Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania

Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2021  r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk na rok szkolny 2021/2022.

Uchwała Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kramsk jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 118/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania koordynatora do realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu...

Zarządzenie nr 118/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania koordynatora do realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021.

Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021.