Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania

Udział gminy Kramsk w projekcie: „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.

logotyp

„Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania RPWP.04.01.04-30-002/19”
jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 4: Energia,
Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych

 

Okres realizacji: 1 marca 2019 r. – 15 października 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 085 379,60 zł w tym dofinansowanie z UE 921 527,16 zł, w tym wkład własny Gminy Kramsk - 20 232,27 zł (jako Partnera projektu)

Kierownik projektu: Kamila Grobelska

Głównym celem projektu jest rozbudowa już istniejącego systemu mającego na celu zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania. Efektem projektu jest zbudowanie w powiecie konińskim systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, który pozwoli minimalizować skutki zmian klimatu dla gospodarki i społeczeństwa oraz przysłuży się do wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w powiecie.