Jesteś tutaj:   

Zdalna szkoła+

94 999,80 złotych na sprzęt i Internet do zdalnej edukacji dla 8 szkół z Gminy Kramsk

 

Program: „Zdalna szkoła+” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Nasza gmina mogła wnioskować maksymalnie o 95 tysięcy złotych, co przełożyło się na zakup 44 laptopów, 15 modemów LTE oraz wykupienia abonamentu na 6 miesięcy dostępu do Internetu dla 44 osób (po 50GB miesięcznie na kartę).

Koszt sprzętu wyniósł 61 101,48 zł za laptopy oraz 2 398,50 zł za modemy, natomiast dostęp do mobilnego Internetu kosztował 33 923,32 zł, z czego 31 499,82 zł sfinansowano z dotacji oraz 2 423,50 zł z budżetu gminy. Ponadto, po zakończeniu 6 miesięcy Gmina Kramsk ze środków własnych wykupiła abonament na kolejne 12 miesięcy dla 30 kart (po 15 GB miesięcznie na kartę).

Sprzęt kupiono na początku czerwca 2020 i rozdysponowano pomiędzy zgłoszonych przez dyrektorów uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych w gminie. Natomiast na początku września 2020 szkoły podpisały umowy użyczenia, na podstawie których sprzęt trafił do nich w następującej liczbie (głównym kryterium podziału była liczba uczniów):

SP Kramsk 15 laptopów,

SP Wysokie 10 laptopów,

SP Helenów Drugi – Święciec i SP Milin po 4 laptopy,

SP Anielew, SP Patrzyków i SP Wola Podłężna po 3 laptopy,

SP Bilczew 2 laptopy.

 

Modemy LTE zostały rozdzielone po 2 egzemplarze do każdej szkoły z wyjątkiem SP Bilczew (1 sztuka).

 

Mamy nadzieję, że sprzęt ten dobrze będzie służył uczniom i nauczycielom.