Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - WRPO

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

 

RPWP. RPWP.03.03.01–30- 0041/16

 „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”

Projekt realizowany na obszarze Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, na obszarze powiatu konińskiego, w województwie wielkopolskim. Bezpośrednimi Beneficjentami będą Partnerzy Projektu, tj.: Miasto Konin oraz gminy: Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin. Ostatecznymi beneficjentami będą mieszkańcy obszaru K OSI. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego.

Celem nadrzędnym niniejszego Projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI poprzez  zwiększenie integracji różnych środków transportu poprzez udostępnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury (punktów przesiadkowych z parkingami typu „Bike amp; Ride”, miejskiej wypożyczalni rowerów), ­dostosowanie taboru miejskiego do wymogów unijnych norm środowiskowych oraz unijnych norm technicznych, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój czystych form transportu indywidualnego, publicznego oraz zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych na terenie K OSI.

 

Wartość  ogółem: 39 648 381,88 zł

Dofinansowanie: 22 062 103,32 zł