Jesteś tutaj:   

Zdalna szkoła

70 tys. złotych na sprzęt do zdalnej edukacji dla 7 szkół z Gminy Kramsk

9 kwietnia 2020 Gmina Kramsk złożyła wniosek o sfinansowanie zakupu sprzętu dla uczniów, którzy nie posiadają urządzeń umożliwiających im realizację zdalnych lekcji. Pieniądze przeznaczono na zakup 35 laptopów z oprogramowaniem, które trafią do 7 szkół podstawowych na terenie gminy (Bilczew, Kramsk, Helenów Drugi – Święciec, Milin, Patrzyków, Wola Podłężna, Wysokie).

Otrzymany grant 70 tys. zł nie wymaga wkładu własnego, jednakże gmina dołożyła 6043 zł, aby kupić większą ilość komputerów z dobrą specyfikacją sprzętową. Dodatkowo, Wójt Andrzej Nowak z budżetu gminy postanowił przeznaczyć środki (ponad 5300 zł) na wykupienie ubezpieczenia dla nowych laptopów oraz na zapewnienie dostępu do Internetu. Zakupiono modemy GSM oraz 40 kart SIM z pakietem 30 GB miesięcznie na pół roku. Sprzęt wypożyczono uczniom na czas prowadzenia zdalnej edukacji, a po jej zakończeniu będzie zwrócony gminie, która to docelowo przekaże go szkołom, zarówno publicznym, jak i niepublicznym. Część kart SIM przekazano nauczycielom prowadzącym zdalne nauczanie.

Program: „Zdalna szkoła” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na ten cel Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło w sumie aż 186 mln zł, do podziału między samorządy. Nasza gmina mogła wnioskować maksymalnie o 70 tysięcy złotych, co przełożyło się na zakup 35 laptopów.

Aby zaspokoić duże zapotrzebowanie na sprzęt do nauki zdalnej Gmina Kramsk, dzięki uprzejmości Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, pozyskała 10 laptopów oraz 2 tablety z klawiaturą z projektu „Akademia Kompetencji Cyfrowych”, realizowanego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie. W związku z zawieszeniem szkoleń w okresie epidemii, sprzęt z projektu czasowo użyczono na potrzeby uczniów. Także te komputery zostały dodatkowo ubezpieczone na koszt gminy.

Projekt „Akademia Kompetencji Cyfrowych” jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Celem projektu jest realizacja, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r., szkoleń dla grupy 150 mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku od 25 lat, z następujących tematów: Moje finanse i transakcje w sieci,  Tworzę własną stronę internetową (blog),  Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Działem w sieciach społecznościowych, Kultura w sieci, Rolnik w sieci. W ramach projektu zakupionych zostało 10 komputerów, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane Szkole Podstawowej w Anielwie.

Łącznie zapewniono 45 laptopów oraz 2 tablety dla uczniów z najbardziej potrzebujących rodzin, przy czym niepodważalną zasadą był maksymalnie jednen sprzęt dla rodziny. W procesie wyboru beneficjentów czynny udział wzięli dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy, którzy razem z nauczycielami zebrali informacje o sytuacji rodzinnej (liczba dzieci w wieku szkolnym, liczba komputerów do nauki, dostęp do Internetu).

Tabele bez nazwisk przekazane zostały do Urzędu Gminy, gdzie komisja w pierwszym etapie wybrała domy bez komputerów. W drugim etapie, pozostałe laptopy przyznano rodzinom, w których występował największy niedobór liczby komputerów względem liczby uczniów. W kilku przypadkach wybrane osoby nie zdecydowały się podpisać umowy użyczenia sprzętu, w takich sytuacjach dyrektor szkoły wskazał nowe nazwisko.

Po zakończeniu zajęć szkolnych w czerwcu 2020 laptopy wróciły do Urzędu Gminy, następnie nasi informatycy przygotowali sprzęt do przekazania do wszystkich szkół w gminie.

Na początku września laptopy oraz modemy, na podstawie umów użyczenia na okres do 31.12.2025 r., zostały przekazane do szkół, gdzie będzie służył uczniom i nauczycielom.